غلام کاظمیجنسیت: سن: 52
رتبه: 1


سوابق:  

جناب آقای غلام کاظمی از مربیان پیشکسوت تنیس استان البرز میباشد که در دوران جوانی افتخارات زیادی در عرصه ورزش تنیس داشته است .شماره تلفن تماس ایشان 09121244877 است


افتخارات:  


توضیحات: