پوریا اینانلوجنسیت: سن: 37
رتبه: 3


سوابق:  

پوریا اینانلو
سن 37 سال
دارای مدرک درجه 3 از فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران
 آمریکا Professional Tennis Registry عضو
دارای مدرک بین المللی مربیگری تنیس کودکان زیر10 سال
از Professional Tennis Registry (PTR)
شماره تماس:09123611883


افتخارات:  


توضیحات: